Eglise Orthodoxe de Clermont-Ferrand

LA PAROISSE - FAMILLE SPIRITUELLE
PATRIARCAT DE ROUMANIE
ARCHEVECHE D’EUROPE OCCIDENTALE
PAROISSE DE CLERMONT - AUVERGNE
LE CONSEIL PAROISSIAL
STATUTS DE LA PAROISSE
PAROHIA - FAMILIA DUHOVNICEASCĂ
Orice creştin ortodox este, din momentul botezului, membru al unei parohii, care este familia sau comunitatea lui duhovnicească.
Parohiile sunt organizate pe sate, ori pe cartiere (în localităţile mai mari), în jurul unei biserici şi al unui preot paroh. Cei ce veniţi din România cunoaşteţi cu siguranţă biserica dvs. şi parohia de care aparţineţi.
Parohiile dintr-un judeţ alcătuiesc o episcopie, păstorită de un episcop, urmaş al apostolilor – drept care Biserica noastră se numește „apostolică”.
Mai multe episcopii formează o Biserică (Patriarhie) de sine stătătoare (termenul original grec: „autocefală”), ai cărei episcopi se adună regulat în sinod (sobor) – drept care Biserica noastră se numește „sobornică” (termenul original grec: „catolică”).
Sinodul episcopilor închipuie soborul apostolilor și este cea mai înaltă autoritate în Biserică. El exprimă comuniunea dintre comunitățile reprezentate de fiecare episcop.
PATRIARHIA ROMÂNĂ
Patriarhia Română sau Biserica Ortodoxă Română este comunitatea tuturor creștinilor ortodocși rezidenți în România – români ori de altă naționalitate – și a celor din diaspora organizați în comunități dependente de ea.
Patriarhia Română cuprinde actualmente 40 de episcopii (30 în țară și 10 în diaspora), organizate în 10 Mitropolii regionale (6 în țară și 4 în diaspora):
 • Mitropolia Munteniei şi Dobrogei (Bucureşti)
 • Mitropolia Moldovei şi Bucovinei (Iaşi)
 • Mitropolia Ardealului (Sibiu)
 • Mitropolia Clujului (Cluj-Napoca)
 • Mitropolia Olteniei (Craiova)
 • Mitropolia Banatului (Timişoara)
 • Mitropolia Basarabiei (Chişinău)
 • Mitropolia Europei Occidentale şi Meridionale (Paris)
 • Mitropolia Europei Centrale şi de Nord (Nürnberg)
 • Mitropolia celor doua Americi (Chicago)
Sinodul episcopilor este alcătuit din 56 de episcopi: 42 eparhioți, adică păstori ai câte unei episcopii, și 14 vicari, adică doar ajutători. El este prin tradiție prezidat de către episcopul Bucureștilor, numit Patriarh.
ARHIEPISCOPIA EUROPEI OCCIDENTALE
Pentru credincioșii ei stabiliţi în Franţa, Patriarhia Română a înfiinţat de-a lungul timpului mai multe comunităţi, organizate din 1948 în cadrul unei episcopii cu sediul la Paris, numită Arhiepiscopia Europei Occidentale, păstorită din 1998 de către Arhiepiscopul Iosif.
Catedrala română „Sfinții Arhangheli” din Paris (9bis rue Jean de Beauvais) este simbolul Arhiepiscopiei și al prezenței seculare a românilor în Franța. Monument istoric construit în sec. XIV, biserica a fost cumpărată în 1882 de către Regatul României (Regele Carol I) și sfințită în 1892.
Sediul administrativ al Arhiepiscopiei se află la 35km SV de Paris, în localitatea Limours (91), 1 Bd du Gl Leclerc. Aici, în curtea reședinței arhiepiscopale s-a construit în 2003 o frumoasă biserică de lemn maramureșană, sfințită în 2009.
Comunitățile noastre din Franța – românești, francofone sau franco-române – se organizează, conform legislației franceze, în asociații de cult (Legea 1905). O adunare anuală are loc la Paris în luna februarie, la care poate participa orice credincios, dar drept de vot au doar delegații comunităților: câte 1 cleric și 2 laici.
Arhiepiscopia cuprinde și comunitățile din Elveția, Belgia, Olanda și Insulele britanice, în fiecare țară existând un Protopopiat care coordonează activitatea administrativă a acestora.
Împreună cu Episcopia Italiei, cu sediul la Roma și păstorită de Episcopul Siluan, și cu Episcopia Spaniei și Portugaliei, cu sediul la Madrid și păstorită de Episcopul Timotei, Arhiepiscopia Europei Occidentale formează MITROPOLIA EUROPEI OCCIDENTALE ȘI MERIDIONALE, Arhiepiscopul Iosif purtând și titlul de Mitropolit.
PAROHIA DIN CLERMONT - AUVERGNE
Parohia „Sfântul Nicolae” din Clermont-Ferrand este comunitatea Patriarhiei Române în regiunea Auvergne.
S-a înfiinţat la 15 octombrie 2010, în urma misiunii desfășurate în regiune de Mănăstirea de la Malvialle (înființată în 2001), ocrotitor fiind ales Sfântul Nicolae.
Din 2012 cuprinde și pe credincioșii din Corrèze (Limousin), până la formarea unei comunităţi proprii acolo.
Parohul (responsabilul) comunității, numit de către Arhiepiscop, a fost Ieromonahul Arsenie de la Malvialle (2010-2018), iar acum este preotul Gérard (din 2018), ajutat de preotul Constantin (responsabil pentru români), preotul Michel, ipodiaconii Laurențiu și Ioan.
Dragi români ortodocși, dacă sunteţi rezident(ţi) în Auvergne (dep. Puy-de-Dôme, Allier, Cantal sau Haute-Loire), ori în Corrèze, Parohia „Sfântul Nicolae” este comunitatea dvs., familia dvs. duhovnicească!
Vă rugăm să vă înscrieţi pe lista Parohiei! Aceasta se face simplu, transmițând confidențial parohului: numele, adresa și data nașterii dvs., fie direct la biserică, fie prin email, fie completând formularul de mai jos.
Înscriere în Parohie
Membrii Parohiei beneficiază gratuit (fără taxe) de toate slujbele şi serviciile Bisericii disponibile.
În schimb, ei cotizează 5€/an la Bobotează (fiecare adult), iar cei ce au un venit regulat donează cel puţin 60€ într-un an (1€ în fiecare duminică și sărbătoare mare).
Pentru donaţii, Biserica noastră are dreptul legal de a vă emite o factură fiscală, pe baza căreia 66% din donaţia dvs. vi se reduce din impozitul anului următor (bifând căsuţa 7uf „dons”). Factura este unică și se eliberează pe suma globală donată într-un an civil, iar nu pentru fiecare sumă în parte. Ea este calculată și transmisă automat după încheierea fiecărui an.
O Adunare anuală a Parohiei are loc în luna ianuarie, la care sunt așteptați toți membrii Parohiei pentru a dezbate și hotărî organizarea și activitățile comunitare, pentru a face bilanțul – pastoral și financiar – al anului trecut, pentru a trasa perspective și a aproba bugetul pe măsură.
CONSILIUL PAROHIAL
Organul de conducere al Parohiei, împuternicit de către Adunarea parohială, este Consiliul parohial.
Consiliul este format din toții clericii plus un număr de laici (re)aleși anual de către Adunarea Parohială. Dintre consilieri se alege un epitrop (trezorier) și un secretar.
Din 2013, el se întrunește o dată pe lună, pentru a rezolva problemele curente ale comunității, pentru a verifica activitatea membrilor și finanțele, pentru a propune proiecte etc.
Actualmente, Consiliul Parohial se compune din:
 • Paroh: Pr. Gérard REYNAUD
 • Preot Constantin STOIAN (Epitrop)
 • Preot Michel GUYARD
 • Consilier Laurențiu COSMESCU
 • Consilier Ioan SARBAN
 • Consilier Marian LUNGU
 • Consilier Adrian PANAITESCU (Secretar)
 • Consilier Paul LAZAR
 • Consilier Laurent BEVILLON
 • Consilier Marcel CRETU
Consiliul este ajutat de echipele responsabile, coordonate de femei credincioase, care asigură buna desfășurare a activităților (slujbe, agape...) și curățenia în biserică.
STATUTUL PAROHIEI
Conform legislației franceze, Parohia se organizează ca asociație de cult (Legea 1905) pe baza statutului de mai jos, votat la 15.10.2015 (înființarea comunității) și actualizat la 09.09.2012 (cumpărarea bisericii), depus la Prefectura din Clermont-Ferrand.


MITROPOLIA
MITROPOLIA
NOS COMMUNAUTES EN FRANCE
FRANCE
MISSION DANS LA REGION
REGION
PATRIARHIA ROMÄNA
PATRIARHIA
ASSEMBLEE DES EVËQUES
AEOF
ORTHODOXIE
ACTUALITES
STIRI
STIRI
TRINITAS TV
TRINITAS TV