Eglise Orthodoxe de Clermont-Ferrand

CLERMONT-FERRAND

L'ÉGLISE « SAINT NICOLAS »

43 rue Sainte Claire
63000 Clermont-Ferrand

Ouvert chaque dimanche et samedi. Pour les détails suivez l’AGENDA.

Les offices sont en roumain et en français, pour harmoniser le noyau fondateur roumain avec les fidèles parlant d’autres langues (français, russe, géorgien, arabe, grec…) ; tous se retrouvent fraternellement dans notre Eglise selon l’enseignement des apôtres : “vous tous ne faites qu’un dans le Christ Jésus” (Galates 3,28).

TEXTES LITURGIQUES :

CLERMONT-FERRAND

BISERICA „SFÂNTUL NICOLAE”

43 rue Sainte Claire
63000 Clermont-Ferrand

Deschisă în fiecare duminică şi sâmbătă. Pentru detalii urmăriți AGENDA

Slujbele sunt în limba română şi franceză, pentru a armoniza nucleul de bază românesc cu credincioșii de alte limbi (franceză, rusă, georgiană, arabă, greacă...), care cu toții se regăsesc frățește în Biserica noastră, după învățătura apostolilor că „voi toți una sunteți în Hristos Iisus” (Galateni 3,28).


TEXTE LITURGICE:MITROPOLIA
MITROPOLIA
NOS COMMUNAUTES EN FRANCE
FRANCE
MISSION DANS LA REGION
REGION
PATRIARHIA ROMÄNA
PATRIARHIA
ASSEMBLEE DES EVËQUES
AEOF
ORTHODOXIE
ACTUALITES
STIRI
STIRI
TRINITAS TV
TRINITAS TV